Postdoctoral position on preclinical imaging
News

Postdoctoral position on preclinical imaging

Scholarships

Postdoctoral place on preclinical imaging

Het uit te voeren werk is gekoppeld aan de onderzoeksgroep “NanoHealth and Optical Imaging” aan de Faculteit Geneeskunde (KU Leuven, België). Deze onderzoeksgroep maakt deel uit van de “Translational Cell and Tissue Analysis Unit” en is verder ook ingebed in het Molecular Small Animal Imaging Middle (MoSAIC). Dit laatste huist een brede waaier aan niet-invasieve beeldvormingsmodaliteiten, waar de applicant bij zal toetreden. Ons latest gestarte staff heeft een uitstekende internationale reputatie op het gebied van nanogeneeskunde en optische beeldvorming. Wij werken hierbij ook vaak samen met andere onderzoeksgroepen aan de KULeuven om hen bij te staan met beeldvormingstechnieken. Het domein van de nanogeneeskunde krijgt steeds meer aandacht en heeft een enorm potentieel voor een overvloed aan pathologische aandoeningen, waaronder kanker. Een van de belangrijkste voordelen van nanomaterialen is de mogelijkheid om meerdere modaliteiten te combineren in één platform, waardoor de nanomaterialen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische toepassingen en meerdere therapeutische opties tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. De belangrijkste knelpunten die het volledige gebruik van nanomaterialen voor biomedische doeleinden in de weg staan, is de behoefte aan een hoger niveau van selectiviteit in termen van gerichte levering van de nanomaterialen aan de doelwitcellen, samen met de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve therapeutische opties. Deze onderwerpen staan centraal in de onderzoeksgroep. Om deze vragen te beantwoorden, staat multidisciplinair onderzoek hoog aangeschreven, waarbij wij veel gebruik maken van niet-invasieve beeldvorming (optische beeldvorming en spoedig magnetische partikel beeldvorming om de biodistributie en functionaliteit van de nanoformulaties na te gaan.Web site van de eenheid

Functie

Hoofdverantwoordelijkheden:

– Uitvoeren van niet-invasieve beeldvormingstaken (optische beelvorming en kennis van MPI gewenst).

– De aanvrager gaat werken met verschillendemuistumormodellen. Dit werk omvat intraveneuze en subcutane injecties,dissectie van de muizen en de verwerking van de verschillende organen.

– Het opstellen van research gericht op niet-invasieve beeldvorming en andere onderzoeksgroepen bijstaan bij hun onderzoek

– Bijdragen aan het aanleren van de technieken aan doctoraatstudenten en opvolgen van verschillende studenten.

Profiel

De aanvrager heeft:

Een doctoraat (latest afgelegd (na 2020) of nog af te leggen (voor April 2022) gekoppeld aan biologie, medische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen of dergelijke.

Ervaring in het werken met in vivo optische beeldvorming.

Ervaring met het hanteren en testen van muizen en hetuitvoeren van gerelateerde biochemische testen.

Ervaring met histologie en alle gerelateerde vaardigheden.

Ervaring met fluorescentiemicroscopie is gewenst maar geenmust.

Ervaring met MPI is gewenst maar geenmust.

Idealiter heeft de aanvrager een certificaat voordierbehandeling (Felasa B).

Aanvragers moeten enthousiast, dynamisch, betrouwbaar ennauwkeurig zijn, bereid om eerder geleerde technieken op te nemen in nieuwebenaderingen.

De sollicitant is een goede teamspeler, die graag nauw wordtbegeleid en ook zelfstandig kan werken.

Moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel en goedeorganisatorische vaardigheden hebben.

Aanvragers moeten goed in het Engels kunnen communiceren.Kennis van andere talen zoals Nederlands is een pluspunt, maar geen vereiste.

Totally Funded Scholarships for Worldwide College students to Work and Research Overseas
Aanbod

Wij vragen de kandidaat om een aanvraag als postdoctoraal onderzoeker in te dienen bij het FWO (op 1/12/2021). Hiervoor zullen wij de kandidaat begeleiden bij het indienen van de aanvraag. Voor uitstekende kandidaten kunnen wij bij positieveevaluatie en beschikbare financiële middelen de kandidaat zelf aanstellen op beschikbare kredieten voor het eerste jaar. Indien de FWO aanvraag goedgekeurd wordt, dan krijgt de kandidaat een fellowship aangeboden voor 3 jaar, dat eenmalig kan verlengd worden voor een nieuwe periode van 3 jaar.

De kennis en ervaring van de aanvrager zal meegroeien meteen multidisciplinair staff aan de KULeuven en er zullen ruime mogelijkhedenzijn om te leren van en interactie te hebben met ervaren onderzoekers inverschillende geassocieerde onderzoeksdomeinen.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Stefaan Soenen, tel.: +32 16 33 00 34, mail: s.soenen@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/10/2021 through onze on-line sollicitatietoepassingKU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren through diversiteit.HR@kuleuven.be.

About the author

scholarshipsads_rtb6vl

Leave a Comment